Blogi

Haastattelussa tekoäly, osa 1

Aika Inhottava vai Aika Ihmeellinen? Tekoäly eli AI mullistaa työelämää ja elämää ylipäätään. Jo nyt tekoäly nähdään niin kutsuttuna neljäntenä teollisena vallankumouksena. Tekoälyä hypetetään ja kauhistellaan joka puolella, joten mitä siitä vielä sanoisi? Mörkö vai mahdollisuus – siitä sain idean. Kysytään tekoälyltä itseltään!

Niinpä – rakkaat nassut – tänään meillä on erikoisvieraana haastattelussa tekoäly nimeltä ChatGPT [aplodeja].

Aloitetaan, kerro itsestäsi.

Tietenkin. Olen ChatGPT, luonnollisen kielen käsittelyyn erikoistunut tekoälymalli, joka on kehitetty OpenAI:n toimesta. Minut on koulutettu GPT-3.5 -arkkitehtuurin avulla ja minulla on laaja tietämys eri aihealueilta. Vaikka minulla ei ole omia mielipiteitä tai kokemuksia, minulla on laaja tietopohja, jonka avulla voin tarjota luotettavaa tietoa ja käytännön neuvoja monilla eri aloilla.

Minun tarkoitukseni on auttaa ihmisiä vastaamaan kysymyksiin, tarjoamaan tietoa eri aiheista, antamaan neuvoja ja tukemaan oppimista. Olen hyödyllinen työkalu sekä yksityishenkilöille että ammattilaisille erilaisissa tilanteissa.

Vaikka minulla ei ole omia mielipiteitä tai kokemuksia, minulla on laaja tietopohja, jonka avulla voin tarjota luotettavaa tietoa ja käytännön neuvoja monilla eri aloilla. Olen täällä auttamassa, joten kysy rohkeasti mitä tahansa!

 

AI sitting at campfire

Neljäs teollinen vallankumous?

Miksi sinua kutsutaan neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi, ja mitä sillä tarkoitetaan? 

Tekoälyä kutsutaan neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi, koska se edustaa merkittävää edistystä teollisuuden automatisoinnissa ja tuotannon tehokkuudessa.

Aika pintapuolista – kerro tarkemmin, että mitä tämä neljäs teollinen vallankumous on tai tulee olemaan?

Neljäs teollinen vallankumous edustaa siirtymistä älykkäämpien teknologioiden käyttöön teollisuudessa. Tekoäly, joka käyttää koneoppimista ja syväoppimista, mahdollistaa automaattisen päätöksenteon, joka perustuu data-analyysiin. Tämä mahdollistaa tuotantoprosessien optimoinnin ja tehokkuuden parantamisen. Lisäksi tekoäly auttaa myös kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, mikä puolestaan parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä.

Paljon parempaa, mutta jättää silti vähän pintapuoliseksi. Tarkensin vielä kysymystä, jotta saisin myös esimerkkejä. Pyysin rakentamaan vastauksen uudelleen esimerkkien kautta.

Tekoälyn käyttö mahdollistaa entistä tarkemman ja nopeamman tiedonkäsittelyn ja päätöksenteon, mikä voi johtaa merkittäviin tehostamis- ja tuottavuusparannuksiin. Tekoälyn ja datan käyttö mahdollistaa esimerkiksi tehokkaamman sairauksien ehkäisyn ja hoidon, liikenteen sujuvuuden parantamisen sekä energiankulutuksen optimoinnin.

Ensimmäisiä konkreettisia vastauksia ja hyötyjä: nopeus, tarkkuus, reagointikyky. Tiedonjanoni ei vieläkään sammunut, vaan pyysin jatkokysymyksellä esimerkkiä, miten tekoäly voi parantaa vaikkapa asiantuntijatyötä.

Ensinnäkin, tekoäly voi käsitellä ja analysoida suuria tietomassoja nopeasti ja tehokkaasti, mikä voi auttaa asiantuntijoita tekemään parempia päätöksiä. Esimerkiksi lääketieteessä tekoäly voi analysoida potilastietoja ja löytää yhteyksiä eri sairauksien välillä, mikä voi auttaa lääkäreitä tekemään tarkempia diagnooseja ja suosittelemaan parempia hoitomuotoja.

Tekoälyn riskit

Tekoäly tarjoaa siis paljon mahdollisuuksia ja vapauttaa meidän aikaa ja aivoja muuhun tekemiseen. Liian hyvää ollakseen totta, joten kysytään mitä uhkia ja riskejä siihen liittyy.

Tekoälyyn liittyy joitakin merkittäviä uhkia ja riskejä, jotka on tärkeää ottaa huomioon:

 • Työvoiman muutos: Tekoälyn ja automaation kehittyminen voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia työmarkkinoilla. Joidenkin työtehtävien automatisointi voi johtaa työpaikkojen menetyksiin tietyillä aloilla.
 • Eettiset kysymykset: Tekoälyn käyttöön liittyy eettisiä haasteita, kuten tietosuoja, vastuu, syrjimättömyys ja päätöksentekoprosessin läpinäkyvyys.
 • Riippuvuus ja haavoittuvuudet: Jos yritykset tai yhteiskunnat tulevat liian riippuvaisiksi tekoälystä, tekniset viat tai häiriöt voivat aiheuttaa suuria haittoja.
 • Työkalujen väärinkäyttö: Tekoälyn kehittyminen voi antaa väärinkäyttömahdollisuuksia, kuten manipulointi, desinformaatio tai valvonta.Vääristyneet päätökset ja ennakkoluulot: Tekoälyä käytettäessä on mahdollista, että algoritmit tuottavat vääristyneitä päätöksiä tai vahvistavat ennakkoluuloja, jos käytettyyn dataan tai opetusaineistoon liittyy puutteita tai vääristymiä.
Mobiililaite hylättynä metsään.

Jatkoin teemalla ja halusin tietää esimerkkejä asioista, joihin tekoäly ei vielä pysty.

 • Yleinen älykkyys ja ihmismäinen ymmärrys: Tekoälyllä on vaikeuksia saavuttaa yleistä älykkyyttä ja ymmärrystä samalla tasolla kuin ihmisillä. Vaikka se voi olla erittäin hyvä tietyissä rajatuissa tehtävissä, se ei pysty samanlaiseen yleiseen kognitiiviseen suorituskykyyn kuin ihmiset.
 • Luova ongelmanratkaisu: Tekoäly voi olla hyvä tunnistamaan ja toistamaan aiemmin opittuja malleja, mutta se ei ole yhtä kykenevä luovaan ongelmanratkaisuun kuin ihmiset. Se ei pysty luomaan aivan uusia ideoita tai innovaatioita samalla tavalla.
 • Emotionaalinen älykkyys: Tekoälyllä ei ole tunteita tai emotionaalista älykkyyttä. Vaikka se voi tunnistaa ja tulkita ihmisten tunteita esimerkiksi puheen tai kasvojen ilmeiden perusteella, se ei itse koe tunnetiloja tai ymmärrä syvällisesti inhimillisiä tunteita.
 • Etiikka ja moraali: Tekoälyllä ei ole moraalista tai eettistä ymmärrystä samalla tavalla kuin ihmisillä. Se toimii sääntöjen ja ohjeiden perusteella, mutta siltä puuttuu kyky ymmärtää eettisiä dilemmoja ja harkita toimintansa vaikutuksia laajemmin.
 • Fyysiset kyvyt: Vaikka tekoäly voi suorittaa monimutkaisia laskutoimituksia ja analysointia, sillä ei ole fyysisiä kykyjä samalla tavalla kuin ihmisillä. Se ei pysty liikkumaan tai vuorovaikuttamaan fyysisessä maailmassa yhtä monipuolisesti.

Eli ei huolta kanssatallaajat, vielä meille ihmisille riittää roolia.

Kokonaisuudessaan tekoäly on terveintä nähdä mahdollistajana.

Tekoälylle voidaan sälyttää tehtäviä, jotka olisivat tuhottomasti aikaa vieviä tai jopa turhia tehdä ihmisaivoin ja -käsin.

Miten hyödynnän tekoälyä liiketoiminnassa?

Loppuun kysytään vielä mistä tekoälyn hyödyntämisessä liiketoiminnassa olisi hyvä aloittaa?

Tekoälyn hyödyntämisen aloittaminen liiketoiminnassa voi olla haastavaa, mutta seuraavat vaiheet auttavat sinua pääsemään alkuun:

 1. Määrittele liiketoiminnan tarpeet: Selvitä, millaisia haasteita tai ongelmia haluat ratkaista tekoälyn avulla. Keskity yhteen tai kahteen selkeään tavoitteeseen, joita haluat saavuttaa.
 2. Kerää ja järjestä tietoa: Tarkista, millaista tietoa sinulla on käytettävissä ja miten se voidaan hyödyntää tekoälyn avulla. Varmista, että tieto on laadukasta ja strukturoitua, jotta se sopii tekoälymallien käyttöön.
 3. Pienimuotoiset kokeilut: Aloita pienimuotoisilla tekoälykokeiluilla, joissa testaat erilaisia ratkaisuja ja alustoja. Tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin, miten tekoäly voi hyödyttää liiketoimintaasi ja antaa sinulle kokemusta sen käytöstä.
 4. Yhteistyö ja ulkopuolinen asiantuntija-apu: Harkitse yhteistyötä tekoälyalan asiantuntijoiden tai konsulttien kanssa. He voivat auttaa sinua arvioimaan tarpeitasi, valitsemaan sopivimmat ratkaisut ja toteuttamaan tekoälyprojektisi.
 5. Mittaa ja arvioi: Seuraa tekoälyn käyttöönoton vaikutuksia liiketoimintaasi. Mittaa tavoitteiden saavuttamista ja arvioi, miten tekoälyratkaisu vaikuttaa tehokkuuteen, kustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Tämä auttaa sinua tekemään tulevia päätöksiä tekoälyn hyödyntämisestä.

Yhteenveto – mörkö vai mahdollisuus?

Miten tekoälyyn pitäisi sitten suhtautua? Kuten aiemmin todettu, terveintä se on nähdä mahdollistajana. Se vapauttaa aikaa ja aivoja geneeriseltä tekemiseltä ja tiedonhankinnalta, mutta kuten tietolähteissä aina, myös sen kohdalla saa ja pitää olla kriittinen. Kuten tekoäly itsekin totesi, sillä ei ole tunnepuolta ja mielipiteitä. Faktat tulee faktoina, mutta asiayhteyksien kanssa pitää olla tarkkana. Niin teksti- kuin kuvamuotoisenkin tekoälyn kanssa sille esitetyillä pyynnöillä on valtava vaikutus saatuun aineistoon. Haastattelussa halusin tarkoituksellisesti tuoda esiin myös sen taipumuksen antaa kovin pintapuolisia vastauksia. Saatuihin vastauksiin pitää osata kysyä tarkennuksia.

Tekoäly vastaa sen mitä siltä pyydetään.

Liiketoiminnan kehittämisen osalta tekoälyn käyttöönottoon pätee hyvin samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa kehittämiseen. Määrittele tarve, kerää olemassa oleva tieto ja osaaminen, testaa (fail fast), uskalla hankkia apua sekä mittaa ja arvioi. Jos tuntuu vielä hankalalta, niin asiantuntemusta ja tukea löytyy esimerkiksi meiltä.

Artikkelin kursivoidut kohdat ovat suoria lainauksia ChatGPT-tekoälylle tehdystä haastattelusta. Artikkelin kuvitukset on toteutettu täysin Midjourney-tekoälyn toimesta. Tekoälyjä ei vahingoitettu tätä artikkelia tehdessä.

Tero Hyttinen

Lue myös nämä blogit