Creative = mainostoimisto
Markkinointi

Uskalla tehdä eri tavalla.

Verkkosivut, kampanjat, automaatiot ja erilaiset painoratkaisut ovat välineitä, joiden avulla saamme äänesi kuuluviin. Emme koskaan hyppää kyytiin kanavat edellä, sillä tällöin yhteistyö lähtisi väärään suuntaan.

Markkinointi vaatii aina raamikseen tavoitteen siitä, mihin halutaan olla menossa. Sen jälkeen kyse on vain asiakkaan ymmärtämisestä ja uskalluksesta tehdä asioita hieman eri tavalla kuin miten ne on aina ennen tehty (tai miten naapuri on ne tehnyt).

Meitä on Hurryllinen tyyppejä, joilla on jokaisella erilaisia ideoita ja omanlaistaan osaamista. Juuri sinun tarpeitasi vastaavalla tiimillä löydämme ne ratkaisut, jotka tuovat tuloksia.

Pyydä
tarjous

Hurry visuaalinen suunnittelu

Markkinointistrategia ja markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma auttaa tavoittamaan oikeat kohderyhmät ja markkinoimaan yritystäsi suunnitelmallisesti kohti tavoitetta. Suunnitelma auttaa pääsemään haluttuihin tuloksiin ja sillä voidaan mitata markkinoinnin onnistumista. Työpajatoteutuksen pohjalta yrityksellesi luodaan markkinointistrategia, joka jalkautetaan markkinointitoimenpiteisiin suunnitelman muodossa.

Verkkosivut

Brändiäsi viestivät, visuaalisesti miellyttävät, toimivat ja informatiiviset verkkosivut jotka löytyvät selainhausta helposti, ovat tärkein paikka mistä potentiaaliset asiakkaat ja työntekijät etsivät tietoa tarjonnastasi. Hyödynnämme verkkosivusuunnittelussa palvelumuotoiluosaamista, jossa sivut luodaan käyttäjien näkökulmasta

Digimarkkinointi

Me tiedämme kohderyhmäsi tavoittavat kanavat ja sen, miten kukin kanava tulee ottaa mainosmateriaaleissa huomioon. Suunnittelemme, toteutamme, optimoimme ja raportoimme mainontasi tuottamaan tavoitteiden mukaisia tuloksia.

Tekstisuunnittelu & sisällöntuotanto

Vangitsevat mainoskampanjat, sitouttavat sosiaalisen median sisällöt ja tiiviit mutta informatiiviset asiakirja- tai verkkosivusisällöt ovat vasta muutamia yrityksen tekstisuunnittelun tarpeita. Riennämme apuun kaikissa selkokielistämisen, luovan kirjoittamisen, tarinallistamisen tai kiteyttämisen tarpeissa mediasta riippumatta.

Kampanjasuunnittelu

Kun on tarve markkinoida tai viestiä jotakin, kannattaa pohjatyö tehdä huolella, jotta vaikuttavuutta saadaan oikeasti aikaan. Kampanjasuunnitelu tarjoaa kampanjakohtaisen markkinointistrategian. Se kiteyttää kohderyhmät ja tarjoaa ideat viestin välittämiseen boksin ulkopuolelta.

Asiakastarinat

Asiakaskokemukset palveluistasi tai tuotteistasi ovat nykymaailmassa tärkein peruste ostopäätökselle. Asiakastarinoiden avulla tuomme eri osaamisalueet ja onnistumiset esille mielenkiintoisesti, monikanavaiseen muotoon toteutettuna.

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalisessa suunnittelussa meillä korostuvat hyvä laatu ja nopea aikataulu. Oli kyse sitten taittotöistä, kuvituksista, infografiikoista, dokumenttipohjista tai digimarkkinointiaineistosta. Kaikki tarvittava visuaalinen materiaali voidaan tuottaa meillä.

Videot

Videotuotantomme kulmakivenä toimii monipuolisuus. Valmistamme muun muassa kevyempiä sosiaalisen median videotuotantoja, isompia brändivideoita ja kaikkea muuta siltä väliltä. Videotuotannossa kaikki onnistuu käsikirjoituksesta aina lopulliseen tuotantoon saakka. Mietimme myös videoiden sopivat pituudet ja kanavakohtaiset tarpeet.

Markkinointimateriaalit

Markkinointimateriaaleilla tehostat ja ylläpidät markkinointiasi. Meillä markkinoinnin materiaaleihin lukeuvat erilaiset paino- ja digitaaliratkaisut.