Blogi

Elävöitä brändisi houkuttelevalla kuvituksella

Kuvitukset edistävät yrityksen brändin tunnistettavuutta ja tekevät asiakkaille helpommaksi havaita, mistä aiheesta tai teemasta viestitään. Samalla ne auttavat viestimään erilaisia tunnetiloja.

Parhaimmillaan oikeanlainen ja huolella valittu kuvitus voi kietoa lukijan tiukasti artikkelin, esitteen, mainoksen tai minkä tahansa muun julkaisun ympärille. Ilman kuvia teksti vaikuttaa lattealta ja helposti unohdettavalta. Kuvitus lisää julkaisun kiinnostavuutta ja jättää lukijalle vahvan muistijäljen. Samalla yhdenmukainen kuvitus voi vahvistaa yrityksen brändin tunnistettavuutta eri viestintäkanavissa ja tuotteissa.

Kuvituksen avulla voit selkeyttää monimutkaisiakin asioita ja tehdä tekstistä helpommin ymmärrettävää. Kuvitus voi luoda lukijalle elämyksiä ja tunnelmia sekä auttaa välittämään tietoa tehokkaammin kuin pelkkä teksti. Esimerkiksi infografiikalla voit havainnollistaa abstrakteja käsitteitä, jotka voisivat muutoin jäädä epäselviksi.

Kuvituksia kannattaa hyödyntää monissa eri yhteyksissä, kuten verkkosivuilla, painotuotteissa, etiketeissä, pakkauksissa, kirjoissa, lehdissä, mainoksissa, kuluttajatuotteissa ja jopa tekstiilien kuoseissa.

Strategiakuvitus tehostaa sisäistä ja ulkoista viestintää

Onko yritykselläsi strateginen suunnitelma, mutta sen käytäntöön vieminen ja henkilöstön sitouttaminen siihen kaipaavat vielä työtä? Strategiakuvitus voi tehdä tästä prosessista paljon helpompaa.

Strategiakuvitus on käytännössä kuin tarkkaan suunniteltu ajatuskartta tai kaavio, joka tekee monimutkaiset ideat ja prosessit selkeiksi ja helposti ymmärrettäviksi. Se auttaa viestimään strategian sisällön tehokkaasti sekä yrityksen sisäisesti että ulkoisesti. Kuva auttaa luomaan halutun tunnelman ja korostamaan tärkeitä näkökohtia, kuten yrityksen arvoja tai kasvutavoitteita. Kuvitus tekee strategiasta kiinnostavamman tutkia ja muistaa, verrattuna pelkkään sanalliseen viestintään. Siksi sen voimaa ei kannata aliarvioida.

Miten valita valokuvan ja kuvituksen välillä?

Valinta valokuvan ja kuvituksen välillä riippuu siitä, mihin tarkoitukseen kuvitusta tarvitaan. On tärkeää ottaa huomioon kuvituksen tarkoitus, konteksti ja kohdeyleisö sekä pohtia, kumpi vaihtoehto sopii paremmin lopulliseen käyttötarkoitukseen. Samassa julkaisussa voit hyvin käyttää sekä valokuvia että piirroskuvituksia tai yhdistää niitä uudella ja mielenkiintoisella tavalla.

Valokuvat

  • Saattavat vanhentua nopeasti
  • Oman tyylin löytäminen ja erottuminen voi olla haastavaa
  • Kuvastavat aina jossain määrin todellisuutta
  • Kaikkia asioita ei yksinkertaisesti voi kuvata valokuvilla

Kuvitus

  • Kestää hyvin aikaa
  • Mahdollistaa yksilöllisen tyylin luomisen
  • Auttaa ilmaisemaan asioita, joita on mahdotonta kuvata valokuvilla

Kuvituksen tai kuvittajan valinnassa on tärkeää ottaa huomioon käyttötarkoitus: esimerkiksi nettisivut ja tuotepakkaus vaativat kuvittajalta erilaista osaamista. Valintaan vaikuttaa myös kohderyhmä, onko katsojana esimerkiksi lapset vai aikuiset. Väärin valittu kuvitustyyli voi etäännyttää tai ärsyttää katsojaa, mutta parhaimmillaan se ilahduttaa, synnyttää oivalluksia ja tekee viestistä tunnistettavan.

Jokaisessa kuvituksessa näkyy kuvittajan käsiala, mikä tekee siitä ainutlaatuisen ja arvokkaan. Kuvituksen tyyliin vaikuttavat käytetty tekniikka, kuvittajan taito sekä värimaailma, yksityiskohtien määrä, realistisuus, varjostus ja tekstuurit.

Kuvituksen avulla tarinat saavat uudenlaisen muodon ja asiat selittyvät eri tavalla kuin pelkän tekstin tai muiden formaattien avulla. Yhteen kuvitukseen saat tiivistettyä valtavan määrä tietoa, mikä tekee visuaalisesta viestinnästä nopeampaa ja antaa sille myös persoonallisen leiman.

 

Jenna Lappalainen

Kirjoittaja on toimitilasuunnitteluun erikoistunut visuaalinen suunnittelija. Jennan päivät täyttyvät monipuolisista työtehtävistä, niin digimarkkinoinnin aineistojen kuin perinteisen printtituotteiden suunnittelusta. Jenna on utelias, uudesta innostuva ja teknisesti taitava monitaituri, joka on huolellinen aina yksityiskohtiin asti.

Lue myös nämä blogit