Referenssitarinoita

Karelia AMK  – visualisointia ja fasilitointia

Karelia Ammattikorkeakoulun Muisti ja työ -hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia keinoja muistisairaiden tukemiseen työelämässä on. Tietoutta halutaan lisätä myös työnantajien ja työyhteisöjen piirissä siitä, miten muistisairaiden työurien jatkumista voidaan tukea.

Meidän vastuullemme luotettiin kuvitusten suunnittelu, joilla tuetaan hankkeen löydöksiä ja tuloksia. Näitä ovat erilaiset faktat ja seikat, joita liittyy työikäisten muistisairaiden työssä jatkamisen mahdollisuuksiin. Hankkeen yhteydessä järjestettiin myös etätyöpaja.

Helposti käytettävä kuvitustyyli

Tiedon sisäistämistä helpottamaan luotiin visuaalisuus, joka sopii Karelian olemassaolevaan ilmeeseen. Kuvituksesta suunniteltiin modulaarinen vektorikuvitus siten, että sen pohjalta saa rakennettua monipuolisia kokonaisuuksia tai vaihtoehtoisesti irroitettua kuvituksen osia itsenäisiksi elementeikseen. Tämä mahdollistaa visualisoinnin monipuolisen käyttämisen erilaisissa tilanteissa.

Tiedon jakamista ja ideoita työpajasta

Hankkeen tiedonkeräysvaiheen jälkeen suunnittelimme ja fasilitoimme työpajan, jossa esiteltiin hankkeen tuloksia ja ideoitiin ratkaisuja tukemaan muistisairaiden työssäjatkamista. Työpaja toteutettiin etänä ja siihen osallistettiin aiheesta kiinnostuneita. Työpajan tulokset yhdistettiin hankkeen muiden tutkimuslöydösten joukkoon.

Minulle jotain samanlaista

Tutustu myös näihin