SATOA-festivaalit

https://www.satoa.fi/
Ruokafestivaalit, Kuopio

Satoa Goes Wild sekä Satoa Food Festival markkinointiviestinnän suunnittelupalvelut. Työhön sisältyi mm. markkinointisuunnitelman toteutus, ilmeiden ja markkinointimateriaalien suunnittelu (mm. Verkkosivut, tapahtumailmeet ja ilmepäivitykset, julisteet, esitteet, flyerit, liput, kartat, bannerit, digiaineistot ravintoloille & muille kumppaneille), tapahtumaviestintä ja sisältömarkkinointi (sis. sosiaalisen median ylläpito & kuvauspalvelut), sosiaalisen median tapahtumamainonta (Facebook & Instagram) sekä www-sivujen päivitysten teko sekä loppupalaverit ja tapahtumien kehityspalaverit tapahtumien jälkeen yhdessä muiden tapahtumakumppanie n ja osallistujien kanssa.

SATOA - tapahtumat ovat ylpeästi pohjoissavolaisia paikallisten makujen juhlia, joissa maistellaan pääosin paikallisista raaka-aineista paikallisten yrittäjien valmistamia ruoka-annoksia katuruokakulttuurin hengessä. Ensimmäinen SATOA Kuopio Food Festival - tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa elokuussa 2014, ja tuolloin Kuopion kaupunki palkitsi sen vuoden ilmiönä. Myöhemmin SATOA-tapahtumat on palkittu mm. yhtenä Suomen ruokamatkailun kärkituotteista sekä Finrelax-kunniamaininnalla. Tapahtumat ovat löytäneet nopeasti paikkansa osana kuopiolaisten herkkusuiden makupalettia ja kasvattavat vuosittain kävijämääriään. Molempien tapahtumien isona päätavoitteena on ollut osaltaan tukea Kuopiota saamaan haettua kansainvälistä European Region of Gastronomy 2020 -tunnustusta. European Region of Gastronomy -status tuo alueelle kansainvälistä näkyvyyttä, arvostusta sekä ennen kaikkea uutta liiketoimintaa, uusia matkailijavirtoja ja uusia tapahtumia.

"Tapahtumamarkkinoinnin onnistumiset ovat osaltaan olleet rakentamassa SATOA -festivaalien kulkua kohti Euroopan Gastronomista Juhlavuotta 2020, jonka statuksen saamiseen ruokatapahtumien onnistumiset osaltaan myötävaikuttivat. Hurry Oy onnistui työssään erinomaisen hyvin ja näin voimmekin suositella heitä osaavina yhteistyökumppaneina vastaavanlaisiin viestintäsisältöihin.”

Ilona Sares, ProAgria Pohjois-Savo, Kansainvälisen toiminnan johtaja

Ota yhteyttä