Referenssitarinoita

Karelia AMK  – uusi oppimisportaali

Karelia ammattikorkeakoululla oli tarve kehittää oppimisportaali, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen työelämässä. Yrityksillä ja organisaatioilla on jatkuvasti osaamisen päivitystarpeita ja samalla työntekijät haluavat kehittää itseään muiden arjen askareiden joukossa. Hanketiimin johdolla oli toteutettu jo aiemmin asiakasymmärryksen keräystä, yhteiskehittämistä työpajoissa ja tunnistettu keskeisimmät portaalin käyttäjäpersoonat. Lopullisen palvelun konseptointiin pyydettiin kuitenkin Hurryn apua. Millainen itse palvelun tulisi olla ja mitä se tarjoaa käyttäjilleen?

Asiakasymmärrys, yhteiskehittäminen ja käyttäjätestaus

Suunnittelutyössä lähdimme liikkeelle kerättyyn asiakasymmärrykseen tutustumisesta eli aiemmin toteutetut tutkimukset ja työpajamateriaalit otettiin haltuun. Näin varmistuttiin siitä, että suunnittelu on käyttäjälähtöistä. Loppuasiakkaan tarpeisiin tutustumalla ideoitiin portaalin toimintaideaa ja ominaisuuksia, joiden toimivuus varmistettiin luomalla skenaarioita. Skenaarioissa kuvailtiin erilaisia käyttötilanteita ja palvelun tarjoamia ratkaisuita käyttäjille.

Suunnittelimme ja toteutimme myös työpajan, johon osallistettiin keskeiset oppimisportaalin sidosryhmät. Pajassa esiteltiin palvelun tuleville käyttäjille portaalikonseptia palvelupolun  ja skenaarioiden avulla, ja jokainen vaihe käytiin läpi ideoinnin ja konfliktoinnin näkökulmasta. Työpajan ideoinnin ja testauksen pohjalta toteutimme lopullisen oppimisportaalin konseptin, ensimmäiset prototyypit käyttöliittymästä ja ehdotukset siitä, mitä portaalin kehitystyössä kannattaa priorisoida.

Minulle jotain samanlaista

Karelia amk työpaja
Tutustu myös näihin