Creative = mainostoimisto
Mainostoimisto­palvelut
Palvelumuotoilu

Asiakas on tärkein

Palvelumuotoilun avulla ymmärrät, mitä asiakkaasi oikeasti haluavat. Sen keskiössä on vuorovaikutus asiakkaan ja yrityksen välillä. Asiakasymmärrys varmistaa, että kehität palveluitasi asiakaslähtöisesti. Näin ne ovat samalla sekä onnistuneita ja pidettyjä, että kannattavaa liiketoimintaa.

Teemme oikeassa paikassa olennaisia asioita

Jokainen palvelumuotoiluprojekti on omanlaisensa ja aloitamme yhteistyön aina kartoittamalla toiveet ja tarpeet yksityiskohtaisesti. Tämän jälkeen vastaamme koko projektin läpiviemisestä joko itseksemme tai yhteistyössä kanssasi. Pystymme auttamaan sinua esimerkiksi asiakastyytyväisyyden mittaamisessa, asiakaskokemuksen parantamisessa, tuotteistuksessa tai ylipäätään siinä, että ymmärrät asiakkaitasi hieman paremmin. 

Valitsemme työkalut ja menetelmät aina sinua parhaiten palvelevaksi. Työkalupakkimme pitää sisällään osaamista esimerkiksi asiakasymmärryksen keräämisestä, benchmarkkauksesta, yhteiskehittämisestä ja käyttäjätestauksesta.

Pyydä
tarjous

Palvelumuotoilu

Hurry kuuntelee, kun asiakkaasi puhuvat. Tarjoamamme palvelu on kattava kokonaisuus, jota yhdessä läpikäymällä selviää, miten yrityksesi palvelua tai tuotantoa voitaisiin tehostaa asiakkaan näkökulmasta paremmaksi.

Palvelupolku

Asiakas haluaa, että palvelun käyttäminen on helppoa ja mukavaa. Siinä me osaamme auttaa. Oli kyseessä sitten myymälä, tapahtuma, digitaalinen palvelu tai verkkosivusto, positiivinen kokemus ja sujuva palvelupolku takaavat, että asiakas palaa luoksesi. 

Sopivia menetelmiä käyttämällä tunnistamme palvelusi mahdolliset kehityskohdat tai haasteet. Yhteistyön lopputuloksena saat kuvauksen asiakkaidesi palvelupolusta, josta näet helposti palvelusi eri vaiheet ja sen, miten onnistuneita ne ovat asiakkaan näkökulmasta. 

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakastyytyväisyys kertoo yrityksesi onnistumisesta. Asiakasymmärrystä eri keinoin keräämällä löydämme ne kohdat, joihin sinun kannattaa keskittyä toimintasi kehittämisessä. Kun tiedät, mitä asiakkaasi odottavat, tiedät myös, mihin sinun tulisi kiinnittää huomiota. 

Toteutamme asiakastyytyväisyyden mittaamista kyselyitä ja haastatteluja käyttäen sekä kertaluonteisesti että jatkuvana yhteistyönä. Laadimme aina kysymyspatteriston kuhunkin kokonaisuuteen sopivaksi.  Lopputuloksena saat kattavan ja helppolukuisen koonnin siitä, mitä asiakkaat palveluistasi ja toiminnastasi oikeasti ajattelevat.

Asiakaspersoonat

Kaiken markkinoinnin ja liiketoiminnan ytimessä on ymmärtää, ketä asiakkaasi ovat. Kun tunnet asiakkaasi, tiedät, mitä heille tulisi tarjota tai kertoa. Samalla tavoitat heidät kustannustehokkaasti ja osaat kehittää toimintaasi heidän toivomallaan tavalla.  

Laadimme kohderyhmistäsi persoonakortit, jotka toimivat pohjana kaikelle liiketoiminnalle ja markkinoinnille. Kortit eivät vanhene, vaan toimivat pienillä päivityksillä työkaluina vuosiksi eteenpäin. Emme perusta persoonakortteja oletuksiin, vaan keräämme tietoa aina oikeilta asiakkailta.

Työpajat

Työpajatyöskentelyn avulla varmistat, että parhaat ideat tulevat varmasti kuulluiksi. Sunnittelemme ja toteutamme työpajat alusta loppuun ja niiden avulla voidaan kehittää esimerkiksi palveluita, markkinointia tai asiakastyytyväisyyttä. 

Työpajoissamme on huomioiva ja innostava fasilitaattori, joka varmistaa, että kaikkien ideat tulevat kuulluiksi. Tulokset toimitamme helppolukuisen kiteytyksen muodossa, jonka pohjalta voit lähteä kehittämään toimintaa joko itsenäisesti tai yhdessä kanssamme.

Tuotteistaminen

Asiakaslähtöinen tuotteistaminen varmistaa, että palvelusi ovat helppoja ostaa ja myydä. Se auttaa sinua kirkastamaan palvelun, joka on helposti monistettavissa, erottuu kilpailijoista ja vastaa siihen, mitä asiakkaasi oikeasti kaipaavat. 

Tuotteistamisen aikana syvennymme palvelusi ominaisuuksiin eri näkökulmista ja lopputuloksena saat tuotekortin, joka kuvaa kaiken olennaisen palvelusisällöstä erottautumistekijöihin. Sitä on helppo käyttää sekä tukemaan myyntiä ja markkinointia että ohjaamaan päivittäistä tekemistä.