Creative = mainostoimisto
Palvelumuotoilu

Tarjoa sitä, mitä asiakkaasi toivovat.

Palvelumuotoilun keskiössä on vuorovaikutus asiakkaan ja yrityksen välillä. Yksinkertaistettuna asiakkailta kysytään, mitä he haluavat yrityksen palveluilta ja tuotteilta, jolloin yritys tietää paremmin, mihin asioihin omassa toiminnassa kannattaa kiinnittää tarkemmin huomiota.  

Kun asiakas pääsee ääneen, niin yrityksen on helpompi ymmärtää käyttäjän aidot tarpeet, esteet ja tavoitteet, joihin täsmällisesti vastaamalla yritys pääsee lähemmäksi asiakasta. Tästä tuloksena on se, että yrityksen on helpompi muotoilla palveluitaan asiakaslähtöisesti. 

Tällöin on myös todennäköisempää, että muutokset yrityksen toiminnassa saavat tervetulleen vastaanoton ja toiminta luo positiivisia kokemuksia asiakkaille ja työntekijöille, mikä näkyy myös iloisena yllätyksenä viivan alla. 

Hurry kuuntelee, kun asiakkaasi puhuvat 

Meiltä löytyy tyypit, jotka osaavat kysyä asiakkailta oikeat kysymykset ja analysoida vastaukset, innostaa mukaan työpajoihin sekä tehdä käyttäjätestausta kehitystyön eri vaiheissa. 

Kuten huomata saattaa, niin meidän tarjoama palvelu on kattava kokonaisuus, jota yhdessä läpikäymällä selviää, miten yrityksesi palvelua tai tuotantoa voitaisiin tehostaa asiakkaan näkökulmasta paremmaksi. 

Eikö olisi mukava tunne, kun ei tarvitsisi enää arvailla mitä pitäisi tehdä? 

Jutellaanko lisää?
Hurry Oy Brändikuva Outi Vornanen
Referenssit

Olemme tehneet
tätä kaikkea

Lisää referenssejä