Blogi

Sano kyllä, olen luova – niin minäkin.

Jokainen ihminen on lähtökohtaisesti luova.

Luovuus on ihmisolennon synnynnäinen toimintamalli – sen vuoksi olemme pisimmälle kehittyneimpiä asukkaita maapallolla. Luovuuden avulla ratkaisemme ongelmia, keksimme tapoja selviytyä erilaisista tilanteista ja luomme jatkuvasti uutta. Luovuus ei ole siis ainoastaan taiteilijoiden tai mainostoimistoihmisten etuoikeus, vaan se kuuluu kaikille!

Mitä luovuus sitten itse asiassa on? Sanotaan, että luovuus alkaa siitä, mihin tieto loppuu.
Kun tieto ja looginen päättely eivät enää riitä, otetaan avuksi mielikuvitus. Mielikuvituksen avulla laajennetaan ajattelua kattamaan koko maailma, ja silloin kaikki mahdollisuudet ovat avoinna. Luovuus on siis todellisuudessa tapa olla ja ajatella, hahmottaa ympäröivää maailmaa. Luova ihminen on luontaisesti utelias ja vastaanottavainen uusille asioille.

Sanomalla uusille ehdotuksille ”ei” suljet uudet näkökulmat ja etenemismahdollisuudet. Kun puolestasi sanot ”kyllä”, avaat lukemattoman määrän etenemisvaihtoehtoja. Aktiivinen avoin ja positiivinen ajattelu siis ruokkii luovuutta.

Anne Ahokas,
Luova johtaja

 

Lue lisää luovuudesta:
Ei ole mitään, missä luovuus ei olisi avuksi
Työnkuvana luovuus

Takaisin blogiin