Markkinoinnin kuumimmat suuntaukset vuonna 2018

Vuoden lopussa on viimeistään aika kohottaa katseet kohti vuotta 2018. Mitä markkinoinnissa tapahtuu? Hurryn tehotiimi listasi vinkit, jotka markkinoijan kannattaa painaa korvan taakse ja ottaa haltuun.


 

Digitaalisuus osana palvelukokonaisuutta

Digitaalisuus on huomioitu osana koko palvelukonseptia aiemminkin, mutta jatkossa se tulee olemaan entistä keskeisempi kilpailukeino. Palvelukokemusta ja asiakastyytyväisyyttä arvioidaan myös digitaalisten kanavien kautta ja digitaalisuus ymmärretään tärkeäksi osaksi asiakkaan ostoprosessia.

 

Markkinoinnin analysointi

Digitalisaation kehitys on tarjonnut mahdollisuuden seurata tarkkaan markkinoinnin vaikutuksia. Analytiikka parantuu tulevaisuudessa entisestään ja sitä osataan konkreettisesti hyödyntää markkinoinnissa. Näin myös kauppojen määrää voidaan kasvattaa tuloksellisesti. Lopultakin markkinoijat saavat dataa siitä, millaiseksi markkinoinnin ROI muodostuu.

 

Sisältö myynnin avaimena 

Vaikka sisällön (ja sen laadun) merkitys markkinoinnissa on ymmärretty jo aikapäiviä sitten, se ei tule vähenemään vuodenvaihteen jälkeenkään. Laajimman kasvun ennustetaan vasta olevan tuloillaan, ja erityisesti yritysten välisessä (B2B) markkinoinnissa sisällön laatu nousee keskiöön. Pelkkä ”kirjoitustiimi” yrityksen sisällä ei enää riitä, vaan tarvitaan heitä, jotka saavat tarjottua lukijoille hyötyjä sekä jatkuvasti kiinnostavaa seurattavaa. Merkitykselliset sisällöt kiinnittävät lukijan huomion ja rakentavat osaltaan luottamusta yritykseen.

 

Oikeaan aikaan oikeassa paikassa

Merkityksellisyyteen liittyy myös sisältöjen jakaminen oikea-aikaisesti ja juuri oikeille kohderyhmille. Vuonna 2018 kohdentamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja sisältöjä jaetaan monipuolisesti kanavissa, räätälöiden ne aina kuhunkin kanavaan sopivaksi.

 

Videot ja visuaalisuus

Kuvien käyttö markkinoinnissa on kasvanut viime vuosina, ja se on luonut entistä suuremman painoarvon visuaalisuudelle. Ensi vuodelta odotetaan panostusta visuaalisuuteen ja yhtenäisen kokonaisuuden luomiseen. Myös videot tekevät vahvempaa tuloaan markkinoinnissa. Videopätkät ovat kuluttajalle helppo ja mieleenpainuva keino vastaanottaa informaatiota ja ne ovat yrityksien kannalta näppäriä jaettavia.

 

Hyödynnä liveä

Live-videot ovat tulleet Periscopen ja Snapchatin innoittamina myöhemmin toiminnoiksi myös Facebookiin sekä Instagramiin. Video-ominaisuus on vielä suhteellisen tuore juttu, eivätkä monetkaan yritykset ole käyttäneet sitä nykyisessä markkinoinnissaan. Live-videot ovat tutkimusten mukaan erittäin suosittuja, ja vuonna 2018 niiden hyödyntäminen tulee varmasti lisääntymään.

 

Lisää läpinäkyvyyttä

Tarinat sekä luottamus ”tavallisiin ihmisiin” asiantuntijoiden sijasta ovat markkinoinnissa suositumpia kuin koskaan aiemmin. Markkinointiin kaivataan lisää läpinäkyvyyttä, pelkkä brändimainonta ei riitä herättämään luottamusta yritystä kohtaan. Vuonna 2018 inhimillisyys ja vuorovaikutus näkyvät menestyvässä markkinoinnissa aiempaa vahvemmin.

Vaikka tulevat trendit perustuvat tutkimuksiin ja tietoihin, ei kaikkeen uuteen kannata rynnätä suin päin. On nimittäin näyttöä myös siitä, että trenditkin voivat sammua hyvin nopeasti. Ensinnä olisi tärkeää kartoittaa, mikä istuu oman yrityksen markkinointiin parhaiten. Sen pohjalta voidaan rakentaa strategia ja valitaan tietyt pääseikat, joista pitää kiinni vuoden aikana.

 

Menestyksekästä Uutta Vuotta toivottelee,

Hurryn tehotiimi