Ajankohtaista

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Hurry Oy kumppanuusyhteistyöhön

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU JA HURRY OY KUMPPANUUSYHTEISTYÖHÖN

Karelia-ammattikorkeakoulu ja mainostoimisto Hurry Oy ovat solmineet avainkumppanuussopimuksen. Kumppanuusyhteistyössä painotetaan erityisesti työelämän ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Kumppanuudella halutaan varmistaa sekä osaavan työvoiman tarjonta että aktiivinen vuoropuhelu koulutuksen kehittämisen ja työelämän tarpeiden osalta.

– Alueelliset koulutusorganisaatiot ovat meille tärkeitä kumppaneita, koska aktiivinen kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Haluamme olla aktiivisesti vaikuttamassa alalle valmistuvien osaajien saaman koulutuksen sisältöihin ja tuoda työelämänäkökulmaa ja osaamistarpeita esiin opiskelijoille. Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa olemme tehneet jo aiemminkin yhteistyötä mm. työharjoittelijoiden ja opinnäytetöiden merkeissä ja on hienoa, että nyt yhteistyömme syventyy ja jäsentyy edelleen, kertoo Hurryn toimitusjohtaja Tero Hyttinen.

Karelia-ammattikorkeakoulu ja Hurry ovat sopineet muun muassa opinnäytetöihin ja työharjoitteluihin liittyvästä yhteistyöstä sekä molemminpuolisesta organisaatioiden erikoisosaamisen hyödyntämisestä koulutus- ja palveluliiketoiminnassa.

– Karelia etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita niin yritysmaailmasta kuin muista koulutusorganisaatioista. Hurry Oy on Karelialle jo ”vanha tuttu” ja vuoden 2019 aikana yhteistyö on selvästi syventynyt sille tasolle, että voidaan puhua avainkumppanuudesta. Hurry Oy ketteränä ja osaavana yrityksenä on erinomainen yhteistyökumppani. Se tuo muun muassa uutta osaamista digitaaliseen markkinointiin meille ja me tuomme toivottavasti koulutus-, opiskelija ja asiantuntijaosaamista Hurry Oy:n tarpeisiin, jatkaa Karelian palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkonen.

Karelian kumppanuudet jakautuvat strategisiin-, avain- ja toiminnallisiin kumppanuuksiin. Karelia-ammattikorkeakoululla on tällä hetkellä avainkumppanuussopimus 65 yrityksen tai organisaation kanssa.

 

Takaisin ajankohtaisiin