Ajankohtaista

Hurryn omistuspohja laajenee

Kuopiolaisen Petri Tukiaisen omistama sijoitusyhtiö Crane Hill Invest Oy on ostanut enemmistöosuuden Hurry Oy:n osakekannasta. Yrityksen johto jatkaa Hurry Oy:n merkittävänä omistajana myös jatkossakin. Kauppa tukee yhtiön kasvustrategiaa ja mahdollistaa tulevien kasvutavoitteiden toteutumisen nopeutetussa aikataulussa.

Hurry Oy:n omistuspohja laajenee Crane Hill Invest Oy:n ostaessa enemmistöosuuden Hurry Oy:stä. Yrityskauppa ei aiheuta muutoksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja osa yhtiön toimivaa johtoa jää yritykseen vähemmistöosakkaiksi. Tero Hyttinen jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Hurryn juuret ovat Joensuussa, Pohjois-Karjalassa. Yhtiön missiona on tuoda markkinoinnin ja mainonnan työkalut lähelle yritysten liiketoimintaa, auttaa myynnissä sekä tuottaa tuloksia. Yhtiö on yhdistelmä nuoruuden intoa ja kokemuksen tuomaa ymmärrystä. Vuonna 2018 yritys aloitti maailmanvalloituksen – luonnollisesti Savosta. Nyt yritys on ylpeästi maailman ainoa itäsuomalainen mainostoimisto auttaen asiakkaitaan Joensuun lisäksi myös Kuopiosta käsin. Yhtiö on kasvanut nopeasti toimialallaan vahvaksi kotimaiseksi haastajaksi, joka kilpailee markkinassa erityisesti tehokkaalla ja selkeällä liiketoimintakonseptilla. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 14 mainosalan ammattilaista ja yhtiön liikevaihto tulee olemaan kuluvalla tilikaudella noin 1 miljoonaa euroa.

– Olemme luoneet toimivan palvelukonseptin ja kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Kilpailemme nyt samoista asiakkaista alan merkittävien toimijoiden kanssa, olemme saaneet sekä julkiselle puolelle että suurasiakassegmenttiin hyvän jalansijan. Omistuspohjan laajentaminen on luonteva askel, jolla vahvistamme yrityksen edellytyksiä vielä nopeampaan kasvuun. Crane Hill Invest Oy:n tukemana pyrimme kehittämään ja vahvistamaan yhtiötä entisestään. Kauppa tuo meille lisää kasvuresursseja ja osaamispääomaa, kertoo Hurry Oy:n toimitusjohtaja Tero Hyttinen.

– Meille on tärkeää, että uusi omistajakumppani jakaa Hurry Oy:n vahvan arvopohjan. Myös uuden pääomistajan vahva tausta alalta vauhditti neuvotteluita huomattavasti. Hurry Oy:n liiketoiminta pohjautuu jatkossakin vahvaan osaamispääomaan, asiakaslähtöisyyteen sekä joukkuehenkeen, jonka perustana on yhtiön sitoutunut, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö, Hyttinen jatkaa.

– Hurry Oy:n ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö sekä kilpailukykyinen ja erottuva palvelukonsepti yhdistettynä vahvaan asiakaslähtöisyyteen antavat erinomaiset edellytykset kasvattaa ja vahvistaa liiketoimintaa entisestään. Selkeänä päämääränämme on laajentua jatkossakin yritysjärjestelyiden kautta ja näin edetä nopeasti vahvaksi kansalliseksi toimijaksi. Lisäksi yhteinen arvomaailma mm. henkilöstökysymysten ja kasvutavoitteiden osalta tuki vahvasti yhteisen tahtotilan löytämistä ja kaupan syntymistä, toteaa Crane Hill Invest Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja Petri Tukiainen.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Tukiainen
Crane Hill Invest Oy
Puh. +358 451208208,
petri.tukiainen@cranehill.fi

Toimitusjohtaja Tero Hyttinen
Hurry Oy
Puh. +358 400391707,
tero.hyttinen@hurry.fi

Mainostoimisto Hurry Oy on kokonaisvaltainen markkinoinnin ja visuaalisen suunnittelun sekä alan koulutuksien erityisosaaja. Hurryn asiakkaina on kaikenkokoisia yrityksiä Suomessa ja tällä hetkellä se työllistää 14 markkinoinnin ammattilaista. Yrityksen kasvuvauhti on ollut viime aikoina reilua ja kuluvalla tilikaudella liikevaihto ylittää 1 miljoonaa euroa. Vuoteen 2022 mennessä Hurry Oy:n tahtotilana on olla merkittävä palveluyhtiö ja oman alansa merkittävä kansallinen toimija Suomessa.

Crane Hill Invest Oy on Kuopiolaisen Petri Tukiaisen hallinnoima yksityinen sijoitusyhtiö, joka keskittyy pienten kotimaisten yritysten aktiiviseen omistamiseen ja kehittämiseen.

Takaisin ajankohtaisiin